Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowkiej 10.09.2017 r.