Aktualności

W związku z kolejnymi ograniczeniami możliwości uczestnictwa we Mszy Świętej,
w kościele mogą przebywać 32 osoby, wznawiamy transmisje Mszy niedzielnej
o godz. 10.30 na naszym facebooku.

 

 

Harmonogram roznoszenia opłatków 2020 r.

23 XI 2020 r. – poniedziałek (1700-2030)

Orkana 21C, 21D

24 XI 2020 r. – wtorek (1700-2030)

Brzezina 10, 12;

25 XI 2020 r. – środa (1700-2030)

Krawczyńskiego 1, 2

26 XI 2020 r. – czwartek (1700-2030)

Oczkowskiego 2, 4; Urbańczyka 1

27 XI 2020 r. – piątek (1600-1800)

Jabłoniowa 2

28 XI 2020 r. – sobota

(900-1400) ul. Pogorska (domy prywatne) – od ciepłowni

(1400-1800) ul. Mydlana (domy prywatne)

 

29 XI 2020 r. – niedziela (1500-2030)

Orkana 21, 21A, 21B

30 XI 2020 r. – poniedziałek (1700-2030)

Szarych Szeregów 2, 4

1 XII 2020 r. – wtorek (1700-2030)

Pogorska 12A

2 XII 2020 r. – środa (1700-2030)

Orkana 21F, 21G; Szarych Szeregów 2A, 2B

3 XII 2020 r. – czwartek (1700-2030)

Szarych Szeregów 2C, 2D, 2H, 2I

4 XII 2020 r. – piątek (1600-1800)

Pogorska 10, 10B, 10C

5 XII 2020 r. – sobota

(900-1400) ul. Szarych Szeregów 4A, 6, 8, 8A

(1400-1800) ul. Urbańczyka 2; Witosa 1B, 1C

6 XII 2020 r. – niedziela (1500-2030)

Pogorska 12B

7 XII 2020 r. – poniedziałek (1700-2030)

Pogorska 10D, 10E

8 XII 2020 r. – wtorek (1700-2030)

Szarych Szeregów 10, 12, 14;

9 XII 2020 r. – środa (1700-2030)

Pęckowskiego 1, 2

10 XII 2020 r. – czwartek (1700-2030)

Orkana 21E; Witosa 1, 1A

11 XII 2020 r. – piątek (1600-1800)

Pogorska 12

12 XII 2020 r. – sobota

(900-1800) ul. Stella 1-7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
                                  20, 21, 23, 24, 25, 27, 28

13 XII 2020 r. – niedziela (1500-2030)

Witosa 3; Pogorska 10A

14 XII 2020 r. – poniedziałek (1700-2030)

Główna, Chwastowskiego, Armii Krajowej (domy prywatne)

15 XII 2020 r. – wtorek (1700-2030)

Orkana (domy prywatne)

16 XII 2020 r. – środa (1700-2030)

Pęckowskiego 3, 4, 5

17 XII 2020 r. – czwartek (1700-2030)

Urbańczyka 4

 

 

DEKRET DOTYCZĄCY DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

 

  1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.
  2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.
  3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
    o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.
  4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.
  5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.
  6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.
  7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii

ks. Grzegorz Kotala

 

 
 

 


 
  
   
   
   

ZAPRASZAMY 

DO WŁĄCZENIA SIĘ W ŻYCIE WSPÓLNOT PARAFIALNYCH !!!

Dla dzieci:
>> dziewczynki i chłopców z klas od II do VI zapraszamy do WSPÓLNOTY DZIECI BOŻYCH
spotkania w każdą sobotę od 10:00 do 11:30

>> chłopców od III klasy wzwyż zachęcamy do posługi ministrantów przy Ołtarzu w LITURGICZNEJ SŁUŻBIE OŁTARZA
spotkania w każdą sobotę od 9:00 do 10:00

Dla młodzieży:

>> młodzież od VI klasy wzwyż zapraszamy do włączenia się w OAZĘ
spotkania w każdy piątek o 18:00

Dla małżeństw:

>>  małżeństwa zapraszamy do WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSTW
spotkania w trzecią niedzielę miesiąca, o godz. 15:00

Dla dorosłych:

>> dorosłych, pragnących pogłębić znajomość Słowa Bożego zapraszamy do KRĘGU BIBLIJNEGO
spotkania we czwartki o 18:30

>> wszystkie kobiety i mężczyzn zachęcamy do włączenia się do modlitwy wspólnot ŻYWEGO RÓŻAŃCA
chętnych prosimy o zgłoszenie się do Księdza Probosza