Bierzmowanie

 

Klasy szóste i siódme kontakt z ks. Romanem

Informujemy młodzież o stałych terminach spotkań przygotowujących do przyjęcia sakramentu Bierzmowania:

 • uczniowie kl. 6 – spotykają się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17.00,
 • uczniowie kl. 7 – w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00.

Podstawowe zagadnienia dla bierzmowanych :

   1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie
z Chrystusem).

2. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

3. Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego

 (pierwszy – bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów,

najpotrzebniejszy – bez niego nie można się zbawić).

4. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją  mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

5. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

     Innymi nazwami są:

 • Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem.
 • Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym Sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

6. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

     Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest umocnienie nas w wierze.

7. Ile razy można przyjąć Sakrament Bierzmowania?

     Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

8. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?

     Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego,

     oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata) przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie

     obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

9. Jakich łask udziela bierzmowanie?

 • Pomnaża łaskę uświęcającą. 
 • Daje łaskę uczynkową.                                   
 • Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa. 
 • Daje 7 darów Ducha Świętego. 

10. Co to znaczy bronić swojej wiary?

      Bronić swojej wiary tzn.:

 • Umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty.
 • Być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć. 
 • Nie dawać złym życiem powodów do ataków na wiarę. 

11. W jaki sposób powinniśmy pogłębiać wiarę?

 • Przez modlitwę i czynny udział w Mszy św.
 • Przez częstą spowiedź i komunię św.                                      
 • Uczęszczając na katechizację do ostatniej klasy szkoły średniej (włącznie). 
 • Przez czytanie Pisma Świętego.

12. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

13. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?

 • Nałożenie rąk przez ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego.
 • Namaszczenie na czole Krzyżmem Świętym i słowa: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

14. Co to jest Krzyżmo Święte?

Krzyżmo Święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez  księdza biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

15. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

 • Uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania.
 • Świadek bierzmowania ma przez chwilę bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
 • Podczas namaszczenia Krzyżmem Świętym:

Biskup podchodzi do każdego kandydata. Krzyżmem Świętym namaszcza czoło kandydata

i wypowiada następujące słowa (podając imię kandydata):

Bp – N. Przyjmij znamię daru Ducha św.

Kand. – odpowiada   Amen.

Bp – dodaje   Pokój z tobą.

Kand. – odpowiada   I z duchem twoim.

 • Pozostać w kościele i modlić się do momentu,
  gdy ks. biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

16. Formuła na pamięć, z której każdy będzie pytany na egzaminie:

 

              „Pragniemy,

               aby Duch Święty,

              którego otrzymamy,

              umocnił nas do mężnego wyznawania wiary

               i postępowania według jej zasad

                                                           Amen”

 

ZAGADNIENIA KATECHIZMOWE


1. X przykazań Bożych,

2. V przykazań kościelnych (nowa forma!),

3. II przykazania miłości,

4. V warunków dobrej spowiedzi,

5. VII sakramentów

6. VII grzechów głównych,

7. VII darów Ducha Św.,

8. VI prawd wiary,

9. Tajemnice różańca św. 

10. Skład Apostolski

11. IV cnoty główne

12. Grzechy wołające o pomstę do nieba

  ad 12)             

Umyślne zabójstwo

Grzech sodomski

Uciskanie ubogichwdów i sierot

Zatrzymywanie zapłaty robotnikom (pracownikom).