Chrzty

CHRZEST

 1. Sakrament Chrztu w naszej parafii udzielany jest w niedziele na Mszy Świętej o godz. 13:15 lub, w słusznej racji, innym dogodnym terminie. 
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną (przed Świętami dwa tygodnie wcześniej). Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. 
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  – niepraktykując

  – pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
  – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
 1. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. 
 2. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych. 
 3. W czasie chrztu filmowanie i robienie zdjęć może odbywać tylko za zgodą i po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzami.