Duszpasterze

Duszpasterze

Kapłani posługujący na naszej parafii:

Proboszcz:

ks. mgr Grzegorz Masny, kanonik E.c.
wyświęcony na kapłana w 1988 roku

Wikariusze:

ks. mgr Michał Iwan
wyświęcony na kapłana w 2000 roku

ks. mgr Tomasz Białoń
wyświęcony na kapłana w 2016 roku