Duszpasterze

Duszpasterze

Kapłani posługujący na naszej parafii:

 

Proboszcz:

ks. mgr Grzegorz Masny, kanonik R.M.

wicedziekan dekanatu Chrzanów

wyświęcony na kapłana w 1988 roku

 

Wikariusze:

ks. mgr Wojciech Gazdowicz

wyświęcony na kapłana w 2006 roku

 

ks. mgr Roman Stechura

wyświęcony na kapłana w 2007 roku