Krąg biblijny

– jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego, którzy nie czują się dość przygotowani, by zgłębiać je samodzielnie

– stwarza przestrzeń, gdzie spotykają się ci wszyscy, którzy chcą usłyszeć, co Duch Święty mówi dziś do każdego z nas poprzez Pismo Święte

– ułatwia wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym, ułatwia odkrywanie Boga, który przemawia osobiście do każdego z nas i oczekuje, że przyjmiemy Jego Słowo i odpowiemy na nie swoją miłością

– jest miejscem gdzie czytamy oraz rozważamy Słowa Boga

– jest czasem, gdzie bardziej otwieramy siebie na usłyszane Słowo Boże

– jest miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do nas i ułatwia zrozumienie, co o Nim mówi Pismo Święte

 

Celem Kręgu jest:

– ukazanie zainteresowanym, w jaki sposób można poznawać Pismo Święte, jako Słowo Boże

– nauczenie prostych metod studium biblijnego

– wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym

– przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w Mszy świętej

– kształtowanie właściwego obrazu Boga

– lepsze poznawanie siebie

 

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w każdy czwartek, po Mszy Świętej wieczornej, w salce pod kościołem. Zapraszamy
na kolejne spotkanie, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w czwartek 8. 09. 2022 r.

Zapraszamy również Ciebie!