Pogrzeby

Pogrzeby przydatne informacje:

Parafia Świętej Rodziny

 tel. 570 405 404

Kancelaria czynna: pon., śr., pt., po  Mszy św. od godz.1845

                                                       sob. godz. 8 – 9

 Pan Kościelny: 503 951 425

Pan Organista: 518 236 333

 

Cmentarz Komunalny

tel. 665 455 095

Sekretariat czynny:

pon. godz.  8 – 1 7

wt. godz.   7 – 1 6

śr. godz.   8 – 16

czw. godz.  7 – 1 6

pt. godz.  7 – 1 5

 

Kancelaria cmentarza w Chrzanowie przy Parafii św. Mikołaja

prowadzi Pan Mariusz Głuszczenkotel. 668 460 845

Czynna: pon., śr., pt., sob. godz.11-12

                   pon., śr. godz.16-18

 

Kancelaria cmentarza w Chrzanowie

przy Parafii św. Jana Chrzciciela – Kościelec

                      tel. 32 6232419

Czynna: pon., czw., godz.16-17;

         śr. godz.19-20; pt., sob. godz. 8-9

Grabarz – Kościelec

Pan Wacław Wydra tel. 501 602 488

 

POGRZEB KATOLICKI

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
  a) akt zgonu z USC
  b) informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
  c) pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem Parafii Świętej Rodziny w Chrzanowie)
  d) informację z właściwego cmentarza o godzinie pochówku
 3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 4. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
 5. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  a) Msza św. w 30 dzień po śmierci
  b) Msza św. w rocznicę śmierci
  c) Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  d) „Wypominki” w miesiącu listopadzie
 6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie
  i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.