Pogrzeby

Pogrzeby

POGRZEB KATOLICKI

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
  a) akt zgonu z USC
  b) informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
  c) pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem Parafii Świętej Rodziny w Chrzanowie)
  d) informację z właściwego cmentarza o godzinie pochówku
 3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 4. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
 5. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  a) Msza św. w 30 dzień po śmierci
  b) Msza św. w rocznicę śmierci
  c) Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  d) „Wypominki” w miesiącu listopadzie
 6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.