Sakramenty Święte

Spowiedź

Do sakramentu pokuty w Kościele Świętej Rodziny można przystąpić:

 1. Od poniedziałku do soboty (pół godziny przed Mszą Świętą):

– 6:30 – 7:00 (z wyjątkiem ferii i wakacji)

– 17:30 – 18:00

– 17:00 – 18:00 (w pierwsze piątki miesiąca)

 1. W niedzielę spowiedź przed każdą Mszą Świętą w kaplicy bocznej.

 

 

CHRZEST

 1. Sakrament Chrztu w naszej parafii udzielany jest w niedziele na Mszy Świętej o godz. 13:15 lub, w słusznej racji, innym dogodnym terminie.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną (przed Świętami dwa tygodnie wcześniej). Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC.
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  – niepraktykując

  – pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
  – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
 1. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
 2. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 3. W czasie chrztu filmowanie i robienie zdjęć może odbywać tylko za zgodą i po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzami.

 

 

 

Śluby

Sakrament małżeństwa

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „LICENCJA”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
a) dowód osobisty 
b) aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) 
c) świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu) 
d) w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka 
e) świadectwo religii z ostatniej klasy 

4. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:
a) dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem 
b) udział w naukach przedmałżeńskich                                             c) indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej 
d) wygłoszenie zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych 

5. W ustalonym z księdzem terminie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu, przedstawiając następujące dokumenty:
a) indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej 
b) licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią 
c) zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego. 

6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.