Wizyty u chorych

W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA KAPŁAN Z NASZEJ PARAFII ODWIEDZA CHORYCH Z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ (KOMUNIA ŚWIĘTA, SPOWIEDŹ I NAMASZCZENIE – W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB). ZACHĘCAMY OSOBY STARSZE I CHORE, KTÓRE NIE SĄ W STANIE PRZYCHODZIĆ DO KOŚCIOŁA NA MSZĘ ŚWIĘTĄ, DO KORZYSTANIA Z DANEJ IM MOŻLIWOŚCI. W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ W ZAKRYSTII, W KANCELARII LUB TELEFONICZNIE.

Prosimy pamiętać szczególnie o konieczności duchowego zaopatrzenia w przypadku osób w ciężkim stanie.

Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

 

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).